Agnieszka Błaszczyńska

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (specjalność: Psychologia Kliniczna), socjoterapeutą i psychoterapeutą. Ukończyłam Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, w Krakowskim Centrum Psychoterapii, które jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam również kurs Racjonalnej Terapii Zachowania w Centrum Psychoterapii Integralnej, Studium Psychoterapii Par i Małżeństw (w podejściu integracyjnym) oraz inne kursy i szkolenia z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobywałam prowadząc grupy socjoterapeutyczne, terapię indywidualną, oraz pracując jako konsultant do spraw rodzin. Doświadczenie w pracy z dorosłymi na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Poradni Zdrowia Psychicznego i w Klinice Psychiatrii w Poznaniu.

W Sui prowadzę terapię indywidualną młodzieży, dorosłych i par oraz zajmuje się doradztwem i konsultacjami w sprawach trudności wychowawczych dla rodziców. Głównym obszarem mojej pracy są zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, trudności w relacjach z innymi, radzenie sobie w kryzysie. Pracuję z osobami, które doświadczają niepokoju, mają trudności z radzeniem sobie z własnymi emocjami, oraz z podejmowaniem decyzji. Cierpią z powodu niskiej samooceny lub braku satysfakcji z życia.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Moje kwalifikacje zawodowe:

 • Magister Psychologii Klinicznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Studia Podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne. Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
 • Dyplom: Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży
 • Certyfikat CPI – Rational Behavior Therapy – RBT/ Racjonalna Terapia Zachowania – RTZ
 • Trening umiejętności prowadzenia rozmów pomocowych (IPP, Poznań)
 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia „ABCD” Studium Terapii Par i Małżeństw. Wielkopolski Instytut Psychoterapii
 • Kurs: Wprowadzenie do psychoterapii Gestalt
 • Certyfikat: Seksualność osób niepełnosprawnych
 • Szkolenie: Psychorysunek – trudności i zalety stosowania
 • Konferencje Naukowe m.in.: I Konferencja Analizy Transakcyjne: Nowe Trendy w Analizie Transakcyjne, Autyzm w Domu i Szkole, Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

Staże i Praktyki:

 • Staż kliniczny w grupie terapeutycznej na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (przy ul. 28 Czerwca) Poradni Zdrowia Psychicznego.
 • Staż terenowy w Szpitalu Klinicznym nr 5 w Poznaniu na Oddziale Chorób Afektywnych,
 • Staż w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie.
Share