Imię/Firma

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Sui Psychologia i Coaching z siedzibą w Poznaniuzobacz więcej (60-782) przy ul. Grunwaldzkiej 19. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony wewnętrzny Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@sui.com.pl
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, stąd podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym wypadku jest art. 6, ust. 1, lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
  Mogą być one udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Sui Psychologia i Coaching zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia chyba, że przepis szczególny będzie stanowił inaczej.
  W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na bazie obowiązujących przepisów jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne, aby można było odpisać na przesłaną korespondencję. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, natomiast nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.Schowaj

  Dane kontaktowe:

  SUI Psychologia Coaching
  Magdalena Ignaszak – Rejestracja
  ul. Grunwaldzka 19
  60-782 Poznań
  tel.: 508 034 564

  Share