• Kryzys zawodowy – utrata miejsca pracy, wypalenie zawodowe ,mobbing
 • Kryzys tożsamości, problemy interpersonalne.
 • ZMIANA – trudności z adaptacją w zmienionych warunkach społeczno-kulturowych.
 • Praca zorientowana na rozwój osobowości, rozbudzenie kreatywności, talentów
 • rozwój interpersonalny
 • zmiana – zrozumieć, wprowadzić I żyć
 • kryzys emocjonalny
 • kryzys zawodowy
 • kryzys życiowy
 • zmiana sposobu komunikowania się
 • niskie poczucie własnej wartości
 • mała satysfakcja z życia, lub jej brak
 • pojawiające się lęki
 • perfekcjonizm
 • praca nad pewnością siebie
 • wystąpienia publiczne
 • techniki relaksacji
 • komunikacja w zespole
 • autoprezentacja
 • trening asertywności
Share