Oferowana przez nas pomoc psychologiczna obejmuje następujące obszary:

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne oraz pomoc psychologiczna stanowią działania, które podejmowane są w celu kompleksowego rozwiązania trudnej sytuacji danej osoby lub rodziny. W naszej ofercie znaleźć można następujące rodzaje pomocy:

  • poradnictwo dla par i małżeństw,
  • poradnictwo dla rodzin,
  • poradnictwo dla osób indywidualnych,
  • poradnictwo dla osób uzależnionych,
  • poradnictwo seksuologiczne,
  • poradnictwo dzieci i młodzieży,
  • TUS – Trening Umiejętności Społecznych ( rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka, praca z zachowaniami agresywnymi, kontrola negatywnych emocji).

Formalna pomoc psychologiczna

W wielu trudnych sytuacjach życiowych potrzebna jest formalna pomoc psychologa. W obszarze tego typu pomocy psychologicznej znajduje się wydawanie zaświadczeń psychologicznych oraz wystawianie opinii psychologicznych. Dokumenty wystawione przez psychologa wymagane są przez różne instytucje takie jak sądy, urzędy, szpitale.

Zaświadczenie psychologiczne – dokument wymagany m.in. przez psychiatrów, chirurgów plastycznych oraz państwowe instytucje. Zaświadczenia psychologiczne wystawiane są najczęściej w celu przyznania pacjentowi określonych świadczeń.

Opinia psychologiczna – dokument przedstawiający aktualny stan psychiczny pacjenta wystawiany w oparciu o badanie psychologiczne. Opinie psychologiczne wymagane są najczęściej przez sądy lub zakłady ubezpieczeń.

Share