Terapia uzależnień

Terapia uzależnień prowadzi do uporządkowania i wypracowania umiejętności radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: życia uczuciowego, duchowego, w relacjach z ludźmi, radzenia sobie z emocjami oraz z zakresu zdrowia. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia.

  • Praca z młodzieżą oraz dorosłymi
  • Praca z uzależnieniami oraz z zachowaniami mającymi charakter uzależnień
  • Praca z uzależnieniami behawioralnymi
  • DDA/DDD – wsparcie osób doświadczających konsekwencji wychowywania w rodzinach dysfunkcyjnych
Share