Warsztaty i szkolenia dla dorosłych

Warsztaty i szkolenia to nowoczesne i elastyczne formy nauki określonych kompetencji społecznych. Chęć podniesienia swoich kwalifikacji w celu zmiany zatrudnienia, poszerzenie kompetencji rodzicielskich, rozwój osobisty – to tylko niektóre z popularnych tematów naszych zajęć. Praca w małych, dynamicznych grupach umożliwia przyswajanie nowych wiadomości w połączeniu z praktycznych ich zastosowaniem. Praca w komfortowych i kameralnych warunkach daje możliwość przełamania własnych barier i umożliwia koncentrację wyłącznie na wykonywaniu zadań.

Indywidualny dobór tematów i metod do potrzeb uczestników sprawia, że nasze warsztaty i szkolenia odpowiednio dostosowane dla każdej osoby.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Wszechstronny rozwój oraz umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem stanowią najważniejsze kompetencje we współczesnym świecie. To właśnie nieśmiałość, agresja oraz niska samoocena są jednymi z największych trudności dzisiejszych dzieci i młodzieży. Warsztaty rozwoju osobistego są pomocnym rozwiązaniem problemów młodych ludzi. Podczas naszych zajęć każdy uczestnik odnajdzie odpowiednią formę wyrażania siebie, co pomoże odpowiednio rozumieć i wyrażać własne uczucia.

Pomoc psychologiczna oraz warsztaty rozwoju osobistego przyczyniają się do zwiększenia poczucia własnej wartości, skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz rozbudzają i rozwijają twórcze i kreatywne myślenie.

Warsztaty i szkolenia dla firm

W dzisiejszych czasach niezwykle istotne jest regularne podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Dlatego też, nasza oferta szkoleniowa skierowana jest do firm oraz instytucji, które chcą zadbać o rozwój osobisty, rozwój kompetencji miękkich oraz higienę psychiczną swoich pracowników. Warsztaty i szkolenia dla pracowników oraz kadry zarządzającej pomagają przeciwdziałać i zapobiegać problemom takim jak: wypalenie zawodowe, zmniejszenie efektywności w pracy oraz uzależnienia.

Proponujemy Państwu wsparcie w następujących obszarach:

  • asertywność i komunikacja w biznesie,
  • rozwój osobisty,
  • profilaktyka i przeciw działanie wypaleniu zawodowemu,
  • efektywne zarządzanie zespołem,
  • strategie radzenia sobie ze stresem,
  • tworzenie wizerunku.

Nasze szkolenia są prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanych trenerów rozwoju osobistego, co gwarantuje wysoką jakość naszych usług.

Share