Oferujemy konsultacje z ekspertem z zakresie doradztwa zawodowego, który pomoże określić profil zawodowy absolwenta szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz osób poszukujących pracy.

Konsultacja obejmuje rozmowę doradczą, ćwiczenia oraz testy i kwestionariusze diagnostyczne. Do najważniejszych aspektów zaliczamy kwestionariusz zainteresowań zawodowych, kwestionariusz preferencji zawodowych, określenie stylu uczenia się, mocnych i słabych stron i ich wpływu na rozwój zawodowy.

Doradca-psycholog posiada wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii oraz ofert na rynku pracy oraz wprowadza elementy treningu umiejętności społecznych.

Konsultacje składają się z minimum 3 sesji.

Share