Krystyna Gaca

Jestem psychologiem ze specjalnością psychologia kliniczna. Z osobami dorosłymi prowadzę terapię integralną w kontekście zaburzeń lękowych, depresji, poczucia własnej wartości, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, syndromu DDA. Prowadzę terapię partnerską.

Prowadzę terapię w zaburzeniach lękowych dzieci i młodzieży,  FAS, ADHD oraz Zespołu Aspergera. Zajmuję się dziećmi i młodzieżą z depresją, zaburzeniami lękowymi, fobią szkolną, lękiem społecznym.

Od 12 lat pracuję w szkole jako nauczyciel, wychowawca, psycholog i to  sprawia, że swobodnie poruszam się w tematyce szkolnej. Oferuję więc wsparcie we współpracy z różnymi placówkami w tym ze szkołą, rozumiejąc jej zasoby i specyfikę pracy.  Prowadzę terapię dzieci i młodzieży.

Prowadziłam zajęcia dla zróżnicowanych grup odbiorców, odbywając praktyki w gminnym ośrodku pomocy społecznej, ośrodku wychowawczym, domu pomocy społecznej a także warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Biegle władam językiem niemieckim. Prowadzę sesje i konsultacje również w tym języku. Moją pasją jest taniec, prowadzę warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży. Uważam, że połączenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej poprzez taniec pozwala odkryć zasoby dziecka i wspiera w pracy nad nieśmiałością i niwelowaniem lęku.

Jestem trenerem umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. Pracuję z dziećmi, które przeżywają: fobie szkolne, lęk społeczny, fobię społeczną, zaburzenia w obrazie siebie, depresje, trudności w relacjach z rówieśnikami, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, a także z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz z dysleksją. Pomagam w stymulowaniu procesów poznawczych, motywacyjnych, usprawnianiu funkcji percepcyjno – motorycznych.

Prowadzę sesje z doradztwa zawodowego i coachingu tworząc profile zawodowe.

Kwalifikacje:

-Magister Psychologii Klinicznej

-Magister Filologii

-Trener Umiejętności Społecznych

-Doradca zawodowy

-Nauczyciel dyplomowany

-Instruktor Zajęć tanecznych

Dodatkowe zaświadczenia:

 • Kurs: Terapia schematów w zaburzeniach osobowości”
  • Psychologiczny Trening Umiejętności Komunikacyjnych
  • Terapeutyczne aspekty nauczania języka obcego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • Terapia dzieci lękowych w Ośrodku Psychoterapii „SUKCES”
  • Praca z młodzieżą zagrożoną samobójstwem i po próbach samobójczych
  • Pełne przygotowanie pedagogiczne
  • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
Share