Krystyna Gaca

Jestem psychologiem i filologiem germańskim. Studia psychologiczne ukończyłam w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Poznaniu, ze specjalnością psychologia kliniczna. Brałam udział w szkoleniu dotyczącym terapii w zaburzeniach lękowych dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ośrodek Psychoterapii „SUKCES”, specjalizującym się w psychoterapii dzieci i młodzieży wymagających diagnostyki, konsultacji i terapii w kierunku autyzmu, FAS, ADHD oraz Zespołu Aspergera.

Ukończyłam filologię germańską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2011 roku i od 10 lat pracuje jako nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej, wcześniej w gimnazjum. Pracowałam w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt. Obecnie jestem nauczycielem mianowanym.

Moje doświadczenia w szkole jako nauczyciel, wychowawca sprawiają, że swobodnie poruszam się w tematyce szkolnej. Oferuję więc wsparcie we współpracy z różnymi placówkami w tym ze szkołą, rozumiejąc jej zasoby i specyfikę pracy. Początkowo moje studia psychologiczne związane były z polepszeniem relacji uczeń-nauczyciel w środowisku szkolnym. Z czasem zrozumiałam, że chciałabym pomagać dzieciom i młodzieży w pracy terapeutycznej poza szkołą. Prowadziłam zajęcia dla zróżnicowanych grup odbiorców, odbywając praktyki w gminnym ośrodku pomocy społecznej, ośrodku wychowawczym, domu pomocy społecznej a także warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Biegle władam językiem niemieckim. Prowadzę sesje i konsultacje również w tym języku. Moją pasją jest taniec, prowadzę warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży. Uważam, że połączenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej poprzez taniec pozwala odkryć zasoby dziecka i wspiera w pracy nad nieśmiałością i niwelowaniem lęku.

Jestem trenerem umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. Pracuję z dziećmi, które przeżywają: fobie szkolne, lęk społeczny, fobię społeczną, zaburzenia w obrazie siebie, depresje, trudności w relacjach z rówieśnikami, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, a także z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz z dysleksją. Pomagam w stymulowaniu procesów poznawczych, motywacyjnych, usprawnianiu funkcji percepcyjno – motorycznych.

Kwalifikacje:

 • Magister Psychologii Klinicznej
 • Magister Filologii Germańskiej
 • Instruktor Tańca
 • Nauczyciel mianowany w trakcie awansu na nauczyciela dyplomowanego
 • Trener Umiejętności Społecznych

Dodatkowe zaświadczenia:

 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
 • Psychologiczny Trening Umiejętności Komunikacyjnych
 • Terapeutyczne aspekty nauczania języka obcego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Terapia dzieci lękowych w Ośrodku Psychoterapii „SUKCES”
 • Praca z młodzieżą zagrożoną samobójstwem i po próbach samobójczych
 • Pełne przygotowanie pedagogiczne
Share