Oferujemy zajęcia grupowe z treningu umiejętności społecznych z trenerem-psychologiem.

Dzieci i młodzież w określonym przedziale wiekowym uczą się, w jaki sposób wykształcić i wdrażać w życie umiejętności społeczne, min. takie jak aktywne słuchanie, radzenie sobie z emocjami, odmawianie, radzenie sobie z krytyką i odrzuceniem, inicjowanie rozmowy, komunikacja bez przemocy.

Zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy ma miejsce po konsultacji wstępnej i wywiadzie z rodzicem i dzieckiem.
Cykl zajęć obejmuje 12 spotkań (1 raz w tygodniu) z dziećmi i zakończony jest indywidualnym spotkaniem z rodzicami każdego dziecka w celu podsumowania pracy terapeutycznej.
O zakresie umiejętności, potrzebach i treningu decyduje trener.

Share