Większość z nas nie docenia roli swojego stanu psychicznego w komforcie i jakości życia. Wiele osób nie odczuwa również wpływu ich własnych działań na wydarzenia w swojej egzystencji. A to właśnie my sami jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się dookoła nas.

Każdy z nas potrzebuje do życia drugiej osoby. Dziecko – matki, kobieta – mężczyzny, przyjaciel – przyjaciela, szef – swoich pracowników. Całe nasze istnienie składa się z relacji, które tworzymy z innymi ludźmi. Nie da się zatem pominąć w działaniu tego najważniejszego aspektu życia. Niektórzy z nas bagatelizują rolę więzi, przez co nie mogą satysfakcjonująco realizować swoich celów i marzeń.

To właśnie poprzez zdrowe zależności z innymi ludźmi możemy się rozwijać i budować szczęśliwe związki. Aby nasze relacje z innymi układały się pomyślnie musimy ułożyć i uporządkować tę dla nas najważniejszą. Jest to relacja z samym sobą.

Jedynie poprzez przepracowanie wewnętrznych konfliktów, złości, poczucia winy czy głębokich kompleksów, otworzymy się na innych. Jedynie profesjonalna pomoc psychologa, psychoterapeuty czy coacha pozwoli uporać się z narastającymi problemami.

Dlatego też misją naszej terapeutycznej działalności jest uświadamianie jak niezwykle istotna jest rola psychiki w życiu każdego człowieka. Wiele osób zauważa u siebie powyższe problemy, jednak chce uporać się z nimi we własnym zakresie. Niestety, pewne konflikty i toksyczne zależności są zbyt trudne do rozwiązania i wymagają skorzystania z profesjonalnej pomocy. To właśnie odpowiedzialne i specjalistyczne działania psychoterapeuty, psychologa czy coacha pomogą osiągnąć wgląd w całą sytuację i skutecznie pozbyć się trudności.

Proponowane przez nas działania terapeutyczne mają na celu odnalezienie wewnętrznej równowagi oraz motywacji do działania po to, aby sięgać po własne marzenia i tworzyć satysfakcjonujące relacje z innymi.

Każdy z nas sam pisze swoją historię. Pozwól nam tworzyć ją z Tobą.
Małgorzata Ignaszak

FacebookTwitterGoogle+Podziel się