Magdalena IgnaszakJestem terapeutą uzależnień w procesie certyfikacji akredytowanym przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii. 

Studia magisterskie – pedagogiczne –  o kierunkach resocjalizacja oraz socjoterapia i promocja zdrowia ukończyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Jestem adeptką Szkoły Psychoterapii Vis Salutis –  Studium Psychoterapii Uzależnień akredytowane przez Krajowe Biuro d/s Przeciwdziałania Narkomanii.
Prowadzę Trening Umiejętności Społecznych skierowany do dzieci i młodzieży wymagających diagnostyki, konsultacji i terapii w kierunku autyzmu, FAS, ADHD oraz Zespołu Aspergera .
Regularnie prowadzę warsztaty profilaktyczno-edukacyjne o tematyce uzależnień, rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami , asertywności i komunikacji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Poznania oraz Powiatu.
Pracuję również z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi jako socjoterapeuta i terapeuta metodą nastawioną na proces grupowy.

W pracy terapeutycznej mocno zwracam uwagę na nierozerwalne połączenia sfery głowy ,sfery ciała oraz sfery duszy w życiu człowieka.

Prywatnie uprawiam sztuki walki, fascynuje mnie natura, las gdzie rokrocznie organizuję wraz ze współpracownikami obozy sportowo – surviwalowe dla dzieci i młodzieży.

Swoją pracę poddaję regularnym superwizjom.

Share