Małgorzata Ignaszak

 • Konsultacja psychologiczna – 180 zł
 • Konsultacja kryzysowa – 180 zł
 • Konsultacja terapeutyczna – 180 zł
 • Terapia indywidualna – 180 zł
 • Sesja coachingowa – 360 zł
 • Wydanie opinii psychologicznej i zaświadczeń – 220 zł
 • Terapia par i małżeństw – 250 zł

Agnieszka Błaszczyńska

 • Konsultacja psychologiczna – 150 zł
 • Konsultacja kryzysowa – 150 zł
 • Konsultacja terapeutyczna – 150 zł
 • Terapia indywidualna – 150 zł
 • Wydanie opinii psychologicznej i zaświadczeń – 220 zł
 • Terapia par i małżeństw – 250 zł

Krystyna Gaca

 • Konsultacja psychologiczna – 180 zł
 • Konsultacja kryzysowa – 180 zł
 • Konsultacja terapeutyczna – 180 zł
 • Terapia indywidualna – 180 zł
 • Terapia par i małżeństwa – 250 zł
 • Wydanie opinii psychologicznej i zaświadczeń – 220 zł
 • Doradztwo zawodowe – sesja doradcza – 140 zł
 • Diagnoza preferencji zawodowych – 2 sesje, poparte testami preferencji – 220 zł (łącznie)
 • Pomoc w wyborze kierunku studiów (kształcenia) – 2 sesje, poparte testami preferencji -220 zł (łącznie)
 • CV i list motywacyjny – konsultacja i sporządzenie dokumentów 150 zł
 • Trening umiejętności społecznych – sesja 140 zł (łącznie 12 sesji)
  (możliwość rabatu 10% przy płatności z góry)

Natalia Borek

 • Konsultacja psychologiczna – 180 zł
 • Konsultacja kryzysowa – 180 zł
 • Konsultacja terapeutyczna – 180 zł
 • Terapia indywidualna – 180 zł

Magdalena Ignaszak

 • Terapia uzależnień dorosłych – 180 zł
 • Terapia uzależnień dzieci i młodzieży – 180 zł
 • Trening Umiejętności Społecznych TUS – sesja 140 zł (łącznie 12 sesji)
  (możliwość rabatu 10% przy płatności z góry)
Share