Małgorzata Ignaszak

 • Konsultacja psychologiczna – 150 zł
 • Konsultacja kryzysowa – 150 zł
 • Konsultacja terapeutyczna – 150 zł
 • Terapia indywidualna – 150 zł
 • Sesja coachingowa – 220 zł
 • Wydanie opinii psychologicznej i zaświadczeń – 220 zł
 • Terapia par i małżeństw – 220 zł

Agnieszka Błaszczyńska

 • Konsultacja psychologiczna – 130 zł
 • Konsultacja kryzysowa – 130 zł
 • Konsultacja terapeutyczna – 120 zł
 • Terapia indywidualna – 120 zł
 • Wydanie opinii psychologicznej i zaświadczeń – 220 zł
 • Terapia par i małżeństw – 220 zł

Krystyna Gaca

 • Konsultacja psychologiczna – 130 zł
 • Konsultacja kryzysowa – 130 zł
 • Konsultacja terapeutyczna – 120 zł
 • Terapia indywidualna – 120 zł
 • Wydanie opinii psychologicznej i zaświadczeń – 220 zł
 • Doradztwo zawodowe – sesja doradcza – 120 zł
 • Diagnoza preferencji zawodowych – 2 sesje, poparte testami preferencji – 220 zł (łącznie)
 • Pomoc w wyborze kierunku studiów (kształcenia) – 2 sesje, poparte testami preferencji -220 zł (łącznie)
 • CV i list motywacyjny – konsultacja i sporządzenie dokumentów 150 zł
 • Trening umiejętności społecznych – sesja 120 zł (łącznie 12 sesji)

Paulina Zgorzelska-Goździk

 • Konsultacja psychologiczna – 130 zł
 • Konsultacja kryzysowa – 130 zł
 • Konsultacja terapeutyczna – 120 zł
 • Terapia indywidualna – 120 zł
Share