Jakie bariery pojawiają się w trakcie dążenia do celu?

cel

Każdy z nas posiada pewne marzenia, plany i cele, które chciałby zrealizować. Droga do osiągnięcia sukcesu nie zawsze jest jednak łatwa i w trakcie niej napotykamy wiele barier, które zniechęcają do dalszego działania. W rzeczywistości jednak to my sami tworzymy większość z nich, a jedynym narzędziem potrzebnym do pokonania ich jest nasza wewnętrzna siła.

Brak planu działania i konsekwencji w jego realizacji

Powiedzenie “mieć słomiany zapał” nie bez powodu jest tak popularnym hasłem. W momencie, gdy wyznaczamy swoje cele, towarzyszy nam uczucie wielkiej ekscytacji i silna motywacja. Zazwyczaj są to jednak tylko chwilowe emocje, które stygną tak szybko jak się pojawiły. W początkowej fazie uniesienia nie uświadamiamy sobie bowiem, że dochodzenie do celu wiąże się z ciężką pracą i wieloma wyrzeczeniami. Z tego względu, tak ważne jest, aby ułożyć plan działania i konsekwentnie go realizować. Tylko usystematyzowany harmonogram i tak zwana “metoda małych kroków” pozwoli osiągnąć sukces.

Brak wiary w siebie i negatywne nastawienie

Częstą trudnością pojawiającą się w trakcie dążenia do celu jest brak wiary w siebie oraz negatywne nastawienie. Z uwagi na niską samoocenę często podajemy w wątpliwość, czy uda nam się triumfować w danej dziedzinie – a co za tym idzie – czy podjęcie jakiegokolwiek wysiłku ma sens. Zaniżone poczucie własnej wartości daje się we znaki również w sytuacji, gdy ponosimy porażkę. Wówczas, osoby niepewne siebie rezygnują z podejmowania dalszych starań, mimo, że niepowodzenia przytrafiają się każdemu z nas i stanowią cenną lekcję na przyszłość.

Strach przed zmianą i wyjście ze swojej strefy komfortu

Osiągnięcie sukcesu nierozerwalnie związane jest z koniecznością zmiany, a w konsekwencji wyjściem z własnej strefy komfortu. Realizacja celu zawsze bowiem wymusza dostosowanie się do nowej sytuacji, a to nierzadko budzi również te negatywne emocje. Strach przed zmianą często stanowi zatem wielką barierę, którą przełamać może tylko odważna i zdeterminowana osoba.

Obawa przed oceną otoczenia i słuchanie demotywujących rad innych

Kolejnym czynnikiem, który może demotywować jest otoczenie. Ludzie wytrwale zdeterminowani do spełnienia swoich marzeń niejednokrotnie spotykają się z krytyką i są zniechęcani przez innych. Aby pokonać tę przeszkodę, niezbędna jest wewnętrzna siła oraz mocne przekonanie, że nasz cel jest słuszny. W innym przypadku, często poddamy się negatywnej presji i zwątpimy w sens naszych marzeń.

Szukanie wymówek

Tylko pracowici ludzie są w stanie urzeczywistnić obrany przez siebie cel. Lenistwo jest bowiem największym wrogiem realizacji planów, który sprawia, że zamiast wcielać je w życie, wybieramy spokojny relaks przed telewizorem. Jego konsekwencją jest szukanie wymówek takich jak brak pieniędzy czy czasu, choć w rzeczywistości problemy te są tylko wynikiem braku odpowiedniej organizacji czy pracy.

Pojawienie się barier w trakcie dążenia do celu jest nieuniknione. Większość z nich jednak jest jedynie wytworem naszej wyobraźni i do przezwyciężenia ich wystarczająca jest siła i odpowiednia motywacja. Świadomość tego, pomoże Ci pokonać przeszkody i w skuteczny sposób dążyć do osiągnięcia wybranego celu.

Share