Dlaczego szacunek do samego siebie jest tak ważny?

Niestety bardzo rzadko o szacunku mówi się w kontekście samoszacunku, który odnosi się przecież do zaakceptowania samego siebie, swoich silnych i słabych stron czy też potrzeb. Jednocześnie jest to dbałość o własne zdrowie, rozwój i dobre samopoczucie, dlatego dzisiaj zagłębimy się we wskazany temat. 

Na czym polega szacunek do samego siebie?

Zasadniczo zastanawiając, czym jest samoszacunek, należy wyjść od definicji słowa szacunek. Tłumaczone jest ono jako akceptacja konkretnych postaw, poglądów i celów drugiego człowieka, a także jego oczekiwań i przejawianie życzliwości. Od dziecka każdy jest uczony, żeby szanować drugiego człowieka, w tym starszych, nauczycieli, dziadków. Niestety wciąż nie wpaja się nam samoszacunku i bardzo mało wspomina o jego istotnej roli. Często można usłyszeć nawet dosyć drastyczne stwierdzenia, że jeśli człowiek sam nie będzie siebie szanował, inni ludzie również tego nie bedą robić. Z tym można polemizować, jednak bez akceptacji samego siebie człowiek czuje się źle. Może to objawiać się zarówno w kiepskiej kondycji psychicznej, lecz również przekładać się będzie bezpośrednio na zdrowie fizyczne. W czym w takim razie przejawia się szacunek do samego siebie? Tutaj bez wątpienia powinniśmy wskazać:

  • brak strachu przed wyrażaniem swoich opinii, marzeń, celów na przyszłość,
  • asertywność,
  • codzienne wyznaczanie czasu na odpoczynek,
  • nieporównywanie się z innymi, 
  • stawianie swoich potrzeb na pierwszym miejscu.

Po czym poznać, że tracimy samoszacunek?

Niestety wskutek różnych, życiowych sytuacji człowiek może tracić szacunek do samego siebie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dlatego dobrze jest wiedzieć, kiedy powinna “zapalić” nam się lampka ostrzegawcza. Jednym z problemów są chociażby sytuacje, kiedy utrzymujemy kontakt z osobami, w towarzystwie których czujemy się źle, które nam umniejszają i negatywnie wpływają na postrzeganie samego siebie. Kłopotem mogą być także wspomniane już dzisiaj porównywanie się z innymi – ważne, aby pamiętać, że każdy jest na swój sposób wyjątkowy. Warto też podkreślić, istotność szacunku do swojego własnego zdania, którego powinniśmy bronić i przekładać nad “dobre rady” innych osób. Jednocześnie nie możemy żyć w przekonaniu o swojej samowystarczalności – każdy potrzebuje czasami wsparcia!

Zadbaj o poczucie własnej wartości

Poczucie własnej wartości to pojęcie silnie powiązane właśnie z samoczacunkiem. Wbrew temu, co wielu może się wydawać jest to kwestia, nad którą cały czas możemy pracować! W jaki sposób? Chociażby poprzez doskonalenie swoich silnych stron. Wiąże się to z szeroko rozumianą akceptacją samego siebie: ze swoimi wszystkimi atutami, lecz także słabościami. Warto też nauczyć się przyjmować komplementy, co wbrew pozorom wcale nie jest prostą sztuką! Każdy musi tutaj samodzielnie zastanowić się, w czym tkwi nasz największy problem. Dobrze raz na jakiś czas robić podsumowanie w formie papierowej jaki na tym polu zrobiliśmy progres – będzie to świetna motywacja na przyszłość.

Kwestię związane z szacunkiem do samego siebie są bez wątpienia bardzo istotne, niestety wciąż pomijane. Mamy nadzieję, że dzisiejszy artykuł wzbudził wiele refleksji w tym temacie.

Share