Ekstrawertyk, ambiwertyk a introwertyk – różnice

ekstrawertyk-introwertyk

Ekstrawertyk czy introwertyk? A może jednak ambiwertyk? Dzisiaj więcej o najpopularniejszych typach osobowości: poznaj różnice i przekonaj się, którym z nich jesteś.          

Czym są typy osobowości?

Mówiąc o typach osobowości, a mianowicie ekstrawertyku i introwertyku warto jest zastanowić się na samym początku skąd w ogóle wziął się wskazany podział i czym jest osobowość. Tłumaczy się ją jako pewien zestaw cech, które wykazują się dużą stałością i mają przełożenie na nasze postępowanie. Nie jest to nic nowego, ponieważ pierwszy podział ze względu właśnie na wskazane uwarunkowania dokonano już w starożytności. Jego autorem jest Hipokrates, według którego temperament zależny był od ilości soków, takich jak krew, żółć czy śluzu w ciele człowieka. Jednak rozróżnienie na introwertyków i ekstrawertyków pojawiło się dopiero u jednego z najsłynniejszych uczniów Sigmunda Freuda. Był nim Carl Gustav Jung, którego teoria przewiduje istnienie aż szesnastu różnych typów osobowości.  

Różnice pomiędzy ekstrawertykiem a introwertykiem

Zacznijmy od klasycznego podziału, który znajdziemy w teorii Junga, a mianowicie na ekstrawertyka i introwertyka. Pierwszy ze wskazanych w sytuacjach towarzyskich czuje się jak przysłowiowa “ryba w wodzie”. To właśnie z przebywania wśród innych osób czerpie on energię do życia. Po czym ich rozpoznamy? Przede wszystkim są bardzo żywiołowi, łatwo nawiązują relacje nawet z obcymi osobami. Są oni pewni siebie, co przejawia się chociażby w stylu ich wypowiadania się i może wydawać się, że nieformalnie w różnych okolicznościach przejmują oni funkcję lidera. Oczywiście będą oni czasami czuli zmęczenie przebywaniem przez zbyt długi czas w towarzystwie, jednak nie tak jak introwertycy. Ci drudzy znacznie lepiej czują się w sami lub też wśród niewielkiej liczby osób, które dobrze znają. Może się to wiązać z tym, że są oni bardziej wrażliwi na bodźce. Wśród obcych zazwyczaj odzywają się oni znacznie mniej, sprawiają wrażenie nieśmiałych, bardziej będą obserwatorami niż uczestnikami. Często bardzo błędnie przykleja im się łatkę aspołecznych.

Kim jest ambiwertyk?

Po latach stwierdzono jednak, że podział ekstrawertyk – introwertyk jest zbyt uproszczony. Tak naprawdę stosunkowo niewielki odsetek osób wykazuje cechy charakterystyczne tylko dla jednego typu. Dlatego też postanowiono wyróżnić jeszcze jeden typ osobowości, jakim jest ambiwertyk, którego możemy umiejscowić pomiędzy dwoma wcześniej wspomnianymi. Raz będzie on się czuł bardzo komfortowo na imprezie i może zdawać się “duszą towarzystwa”, w innych okolicznościach wybierze samotny wieczór z książką lub ulubionym filmem. Potrafi on świetnie dogadywać się z różnymi osobami, jednocześnie szybko może męczyć się nadmiarem docierających bodźców ze świata zewnętrznego. Zasadniczo twierdzi się, że większość osób zalicza się właśnie do tej kategorii. Warto dodać oczywiście, że ambiwertyk nie pojawia się we wspomnianej już dzisiaj teorii Junga. Wskazany termin został wprowadzony przez angielskiego badacza Hansa Eysencka.

Podział na ekstrawetyka i introwertyka z biegiem czasu musiał ulec zmianie. Dlatego właśnie, aby lepiej odwzorować to, jak rzeczywiście ludzie się zachowują został wprowadzony jeszcze jeden typ, a mianowicie ambiwertyk.

Share