Kiedy czujemy się najbardziej samotni?

samotna osoba

Co roku, 27 lipca obchodzony jest Dzień Samotnych. To dobra okazja do tego, by zwrócić uwagę na osoby pozbawione towarzystwa żyjące wokół nas, a być może dostrzec problem samotności w sobie samych. Kiedy czujemy się najbardziej samotni? Co zrobić w takich sytuacjach?

Kto odczuwa samotność?

Samotność to problem, który jest zauważalny praktycznie w każdym społeczeństwie i w każdej grupie wiekowej, jednak przeprowadzone badania dowodzą, że najbardziej z powodu osamotnienia cierpią dwie charakterystyczne grupy. Pierwszą z nich stanowią dzieci i młodzież czujące się niekomfortowo w otoczeniu rówieśników. Niejednokrotnie skarżą się one na zaburzenia snu, nie potrafią sobie poradzić z nieprzemijającym lękiem i nieśmiałością. W drugiej grupie szczególnie dotkniętej problemem samotności znajdują się osoby starsze. Bardzo często zdarza się bowiem, że seniorzy przebywają z dala od rodziny, zostają pozostawieni sami sobie. Ponadto, przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych ankiety przekonują, iż przewlekła samotność dotyczy także osób pracujących, najczęściej po 45. roku życia, które nie wstąpiły w związek małżeński.

Kiedy czujemy się samotni?

Nawet, jeśli nie znajdujemy się w żadnej z wymienionych powyżej grup to od czasu do czasu odczuwamy samotność. Kłopoty zaczynają się jednak wtedy, gdy ten stan staje się stanem przewlekłym i przeszkadza w prawidłowym funkcjonowaniu. Najczęściej na zaistnienie tego rodzaju sytuacji mają wpływ tak zwane czynniki potęgujące samotność, które pogarszają nasze samopoczucie. Jednym z najważniejszych z nich jest niskie poczucie własnej wartości – gdy nie doceniamy i nie lubimy siebie nie jesteśmy bowiem w stanie nawiązywać satysfakcjonujących kontaktów z innymi. Ponadto na samotność istotny wpływ ma również wspomniana wcześniej nieśmiałość, która niejednokrotnie przybiera formę strachu przed poznawaniem nowych osób oraz wchodzeniem w głębsze relacje interpersonalne. Przyczyną społecznego odosobnienia bywają także choroby, szczególnie te utrudniające poruszanie się lub powodujące zaburzenia psychiczne.

Jak zapobiegać samotności?

Kiedy czujemy się osamotnieni powinniśmy podjąć działania, które pozwolą nam uniknąć pogłębiającego się stanu przygnębienia mogącego prowadzić nawet do depresji. By nie spędzać samotnych dni w czterech ścianach warto poszukiwać metod na przezwyciężenie swoich lęków i poznawanie nowych ludzi. Sposobów jest naprawdę wiele, wystarczy jedynie odrobina dobrych chęci. W dzisiejszych czasach nieśmiałe osoby mogą na przykład spróbować odnaleźć bratnie dusze w Internecie – mediach społecznościowych, na blogach i forach tematycznych. Dodatkowo, warto również pracować (na własną rękę lub z pomocą terapeuty) nad zbudowaniem zdrowego poczucia własnej wartości i pewności siebie. W tym celu można między innymi zaangażować się w realizowanie zapomnianych, a być może nieodkrytych jeszcze pasji – rozpoczęcie uprawiania wymarzonego sportu, warsztatów plastycznych czy kursu tańca – każda z tych aktywności bez wątpienia sprawi, że lepiej poznamy siebie, a przy okazji inne osoby o podobnych co nasze zainteresowaniach.

Samotność często nazywana jest chorobą naszej cywilizacji. Tradycyjne więzi rodzinne i przyjacielskie zacierają się, my stajemy się natomiast coraz bardziej zapracowani i pozbawieni bliskiego towarzystwa. By radzić sobie z samotnością trzeba poszukiwać dróg prowadzących do poznawania nowych osób i starać się przełamywać bariery własnej nieśmiałości.

Share