Kiedy udać się do psychoterapeuty, a kiedy do psychiatry?

Samo podjęcie decyzji o wizycie u psychiatry, psychologa, czy psychoterapeuty jest ogromnym krokiem w stronę polepszenia jakości swojego życia. Zaburzenia psychiczne są bowiem czymś, z czym nie sposób poradzić sobie na własną rękę. Pojawia się jednak pytanie: do jakiego gabinetu się udać? Czym różnią się od siebie poszczególni lekarze?

Czym zajmuje się psychoterapeuta?

Zadaniem psychoterapeuty jest prowadzenie długoterminowej terapii. Spotkania z pacjentem mogą zakończyć się na kilku sesjach, ale mogą również trwać kilka lat. Celem psychoterapii jest doskonalenie zmian w funkcjonowaniu pacjenta i – jeśli to konieczne – modyfikacja jego podejścia do życia. Rozmowy ze specjalistą mają przynieść pacjentowi ulgę i wskazać właściwy tor postępowania. Spotkania te bardzo często są pewnym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego, które zalecił lekarz psychiatra. Psychoterapeuta nie jest bowiem certyfikowanym lekarzem i nie posiada uprawnień do przepisywania leków, czy też wystawiania zwolnień, dlatego taka współpraca ma miejsce bardzo często. Aby zostać takim specjalistą należy ukończyć humanistyczny lub medyczny kierunek studiów, a następnie odbyć czteroletnie, podyplomowe szkolenie, które kończy się egzaminem certyfikacyjnym. Gabinet prowadzący tego typu terapię nie jest więc pierwszym miejscem, do którego należy się zgłosić z objawami wskazującymi na różnego rodzaju choroby i zaburzenia psychiczne. Warto się do niego zgłosić w momencie, gdy sytuacja nie wymaga leczenia farmakologicznego, na przykład w przypadku odczuwanych stanów lękowych, poczucia obniżenia sprawności intelektualnej, zaburzeń snu i odżywiania, otyłości, obniżenia nastroju, czy też trudności psychoseksualnych. Każdy z wymienionych problemów może zostać rozwiązany na wiele różnych sposobów – psychoterapia obejmuje bowiem kilka nurtów, wśród których wymienia się między innymi szkołę poznawczo-behawioralną, psychoanalityczną, czy też psychodynamiczną. 

Psychiatra – jakie są jego kwalifikacje?

Psychiatra znacznie różni się od wcześniej wspomnianego psychoterapeuty. Jest bowiem lekarzem medycyny, który ukończył specjalizację z psychiatrii. Zajmuje się diagnozą oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych, a także zaburzeń osobowości, szczególnie w zaawansowanym stadium. Mowa między innymi o takich zaburzeniach, jak mania, schizofrenia, czy też ciężka depresja. Bardzo często kieruje do niego lekarz pierwszego kontaktu, do którego zgłoszono się z problemem – w wielu przypadkach niepokojącym objawem okazuje się bowiem radykalna zmiana dotychczasowego zachowania, czy też urojenia. Psychiatra na podstawie dogłębnej analizy zachowania pacjenta oraz przeprowadzonego z nim wywiadu dobiera leki oraz – jeśli to konieczne – wystawia zwolnienia oraz skierowanie do szpitala psychiatrycznego. W niektórych przypadkach może udzielać wsparcia i wyjaśniać pewne kwestie. Nie należy to jednak z założenia do jego kompetencji, ponieważ psychiatra nie prowadzi terapii. Z tego też powodu, jak już zostało wcześniej wspomniane, lekarz bardzo często zaleca, by uzupełnić leczenie farmakologiczne spotkaniami z psychoterapeutą. 

Jak widać, kompetencje psychiatry i psychoterapeuty znacznie się od siebie różnią. Mimo to bardzo często zdarza się, że to właśnie porozumienie pomiędzy tymi specjalistami może przynieść najlepsze efekty w stosunkowo krótkim czasie.

Share