Psychologia sukcesu: czy szczęście prowadzi do celu?

Psychologia sukcesu czy szczęście prowadzi do celuKażdy z nas ma marzenia i cele. Jednak tylko część społeczeństwa jest w stanie je zrealizować. Wiele osób zatrzymuje się na etapie chęci, a podejmowane działania wcale nie uprawdopodobniają dotarcia do wyznaczonego cela. Jak kształtuje się zależność między szczęściem, a osiągnięciami? Czy praca nad satysfakcją z życia i dobrym samopoczuciem może przyspieszyć realizację marzeń?

Szczęście – czy można je zdefiniować?

Jedna, uniwersalna definicja szczęścia po prostu nie istnieje. Można powiedzieć, że każdy z nas rozumie ten termin nieco inaczej. Psychologia wyróżnia dwie główne teorie. Pierwsza z nich określana jest mianem subiektywistycznej. Zgodnie z nią, człowiek porównuje swój dobrostan do określonego ideału. Konieczne jest tutaj posiadanie pewnego wzorca. Może być nim społeczeństwo, istotna osoba, teoria filozoficzna czy terapeuta.

Zupełnie inne są założenia teorii subiektywistycznej, zgodnie z którą to ocena zadowolenia z życia rozumiana indywidualnie jest wyznacznikiem szczęścia. Tutaj może liczyć się życie w zgodzie ze sobą, poczucie sprawczości, skupienie na wartościach, uważność oraz odczuwanie pozytywnych emocji.

Dążenie do celu, a szczęście

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy szczęście jest związane z osiąganiem celów. Nie bez przyczyny wiele książek z zakresu psychologii sukcesu podkreśla rolę pozytywnego myślenia. Szczęście składa się z trzech komponentów: życia pożytecznego, pełnego sensu i przyjemności. Pożyteczność należy rozumieć w kontekście wykorzystywania posiadanych umiejętności do samorozwoju. Można więc wywnioskować, że osiąganie celów i dbanie o rozwój osobisty przyczynia się do szczęścia.

A jak wygląda odwrotna zależność? Czy szczęście prowadzi do celu? Wszystko zależy od indywidualnych dążeń i wartości. Dla niektórych osób odczuwanie szczęścia może być celem samym w sobie, a dla innych jest jedynie jednym z elementów dążenia do celu. Warto podkreślić to, że szczęście jest pojęciem ściśle sprzężonym z dobrostanem. Dobre samopoczucie i zadowolenie z siebie, z pewnością jest w stanie wpłynąć na efektywność podejmowanych działań, a tym samym – osiąganie wyznaczonych celów.

Terapia a szczęście i osiąganie celów

Terapia może pomóc zarówno w odnalezieniu szczęścia, jak i w osiągnięciu zamierzonych celów. Warto pamiętać, że psychologowie i psychoterapeuci nie pomagają tylko osobom zmagającym się z zaburzeniami psychicznymi i sytuacjami kryzysowymi. Na terapię możesz udać się, jeżeli chcesz poprawić jakość swojego życia i poznać strategie, które ułatwią Ci życie zgodne z Twoimi wartościami.

Jeśli chcesz osiągać cele, musisz pracować nad wytrwałością, altruizmem, empatią, kreatywnością, a także życiem chwilą obecną. Z każdym ze wskazanych aspektów życia może Ci pomóc wykwalifikowany psychoterapeuta. Terapia z pewnością pomoże Ci odnaleźć wartość w tym co już posiadasz, a także wskaże Ci sposoby na obranie przyjemnej drogi do osiągnięcia celów zawodowych i osobistych.

Share