Natalia Borek Ukończyłam psychologię – specjalność kliniczną oraz pedagogikę pracę socjalną z resocjalizacją. Pracę magisterską z psychologii pisałam o „Metodach leczenia i terapii depresji u osób dorosłych”, a pracę dyplomową z pedagogiki o ”Trudnościach w opiece i wychowaniu małych dzieci w doświadczeniach ich rodziców”.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na oddziale psychiatrycznym ogólnym nr 3, na oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości , jak również w szpitalu klinicznym im. Karola Jonschera w Klinice Psychiatrii Dorosłych. Pracowałam jako psycholog szkolny w społecznej szkole w Poznaniu, również w telefonie zaufania dla rodziców dzieci przewlekle chorych oraz w ośrodku rehabilitacji neurologicznej w którym prowadziłam indywidualne sesje z pacjentami wymagającymi wsparcia psychologicznego. Przeprowadzałam również diagnozę neuropsychologiczną i prowadziłam zajęcia wspomagające funkcje poznawcze u osób z demencją, po udarach oraz ciężkich wypadkach komunikacyjnych.

Od zawsze staram się szukać rozwiązań dla danej sytuacji i dlatego nurt TSR -Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w chwili obecnej jest mi bliski. Jestem również psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Wsparcia udzielam nastolatkom w kryzysie, podejmującym działania autodestrukcyjne, kobietom w każdym wieku borykającym się z depresją, obniżonym nastrojem, lękami, uzależnieniami, przemocą, ADHD, osobom po udarach oraz z demencją. Przeprowadzam przesiewowy test MOCA badający funkcje poznawcze oraz ćwiczenia usprawniające je, poprawiające pamięć, uwagę.

 Ukończyłam :

  • I oraz II stopień studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR)
  • Szkolenie w studiu psychologicznym Joanny Węglarz „Trener TUS nastolatków”

 Certyfikowane szkolenia z :

  • Działania autodestrukcyjne młodzieży z perspektywy TSR (samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania z perspektywy ) – Centrum Rozwiązań
  • Diagnozy i terapii depresji oraz zaburzeń nastroju u dzieci i nastolatków
  • Fobia społeczna – diagnoza i terapia poznawczo – behawioralna – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
  • Samobójstwa i samouszkodzenia – diagnoza, interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
  • Skuteczne metody i podejścia terapeutyczne zilustrowane konkretnymi narzędziami i technikami- Forum
  • Interwencja kryzysowa – Unitas
  • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Uzależnienia a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie” – Center For American Studies
Share