Jakie bariery pojawiają się w trakcie dążenia do celu?

Każdy z nas posiada pewne marzenia, plany i cele, które chciałby zrealizować. Droga do osiągnięcia sukcesu nie zawsze jest jednak łatwa i w trakcie niej napotykamy wiele barier, które zniechęcają do dalszego działania. W rzeczywistości jednak to my sami tworzymy większość z nich, a jedynym narzędziem potrzebnym do pokonania ich jest nasza wewnętrzna siła.

bariery | cel | dążenie do celu | demotywacja | motywacja | plan działania | strach przed zmianą | wyjście ze strefy komfortu | wymówki | wytrwałość | zmiana |