Zaburzenia lękowe w postaci fobii

Od wczesnego dzieciństwa aż po późną dorosłość niektórzy ludzie boją się różnych specyficznych przedmiotów i sytuacji, które nie są niebezpieczne albo ich stopień zagrożenia dla zdrowia czy życia jest bardzo niewielki. Lęki specyficzne w postaci fobii przejawiają się na dwa sposoby: albo silnego lęku w chwili zetknięcia się z przedmiotem lub sytuacją, albo ich zdecydowanego unikania. Osoby zdają sobie sprawę z nieracjonalności własnych reakcji emocjonalnych czy zachowań ucieczkowych, ale i tak za wszelką cenę starają się uniknąć tych przedmiotów i sytuacji, w których przeżywają lęki. Jeśli z jakichś powodów znajdą się w obliczu obiektów wywołujących fobię, przeżywają taki poziom lęku,... przeczytaj więcej

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne – nerwica natręctw

Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne zwane inaczej nerwicami natręctw charakteryzują się natrętnymi myślami, popędami czy natrętnymi czynnościami. Powracające uporczywe myśli, nad którymi nie można zapanować, oraz konieczność wielokrotnego wykonywania tych samych czynności odczuwane są jako męczące, uprzykrzające i dezorganizujące normalne życie, a jednocześnie jako obce, niepasujące do osobowości i stylu funkcjonowania danej osoby.Czynności takie jak sprawdzanie, czy drzwi zostały zamknięte, woda zakręcona, żelazko wyłączone; układanie i porządkowanie, na przykład bielizny i naczyń kuchennych według kolorów, czy powtarzanie rytuału mycia rąk, usuwania brudu z różnych przedmiotów wywołują silny lęk i niepokój, gdy próbuje je stłumić bądź ich zaniechać. Objawy takie mogą się... przeczytaj więcej